Client Consiliul Local Brezoi

Valoare totală 3.418.077,70 Lei (912.095,45 Euro)

Valoare Grant 2.785.419,21 Lei (743.273,97 Euro)

Valoare contract de lucrări 1.539.000 Lei (410.673,78 Euro)

Prin proiect se urmărește modernizarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Brezoi în vederea oferirii de servicii complexe şi de calitate pacienţilor.

Pe lângă lucrările de modernizare prevăzute, proiectul a prevăzut şi achiziţionarea a 32 echipamente medicale, o ambulantă şi crearea a 3 noi servicii în cadrul ambulatoriului, şi anume:

  • Oftalmologie;
  • Neurologie;
  • Explorări funcţionale.