Spitalul Orăşenesc Brezoi funcţionează in cadrul reţelei naţionale de asistenta sanitara si asigura servicii pentru sănătatea populaţiei situate in partea de Nord a judeţului in frumoasa "Tara a Lovistei".

           Unitatea a fost înfiinţata in anul 1954 in baza Decretului Consiliului de stat nr.31/1954 reconfirmat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr.117/2000.Spitalul are personalitate juridica, iar patrimoniul este domeniu public in administrarea Consiliului Local Brezoi.

           Clădirea spitalului este alcătuita din 4 corpuri plus anexe, situate in aceeaşi incinta si se afla la o distanta de 41 km. de Spitalul Judeţean de Urgenta Vâlcea (7 km. de drum naţional si 34 km. de drum european).

           Populaţia deservita este de 23.284 persoane cu o dispersie foarte mare intr-o zona de munte greu accesibila repartizata in 8 localităţi:

                  •          Voineasa la 40 km.

                  •          Malaia la 25 km.

                  •          Perisani la 30 km.

                  •          Boisoara la 42 km.

                  •          Caineni la 30 km.

                  •          Racovita la 22 km.

                  •          Brezoi

                  •          Titesti la 25 km.